Ondersteunende systemen - LEonS Autorijschool

Ga naar de inhoud

Ondersteunende systemen

Opleiding
PER 1 JANUARI 2016 IS HET GEBRUIK VAN ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN TIJDENS HET PRAKTIJKEXAMEN TOEGESTAAN DOOR HET CBR.
Maar wat betekent dat eigenlijk voor jou in de praktijk? Uit onderstaand artikel blijkt dat het gebruik van deze middelen het er per definitie niet makkelijker op maakt tijdens de opleiding en het examen.
Systemen die het rijden van de automobilist overnemen, blijven verboden tijdens het examen. Op dit moment hoort alleen het automatisch inparkeren daarbij.

Wat betekent ADAS?
ADAS betekent Advanced Drivers Assistance Systems (ADAS). Hierbij gaat het om moderne ondersteunende systemen voor auto’s.
Wanneer wordt het gebruik van ADAS toegestaan in het rijexamen?
Vanaf 1 januari 2016 wordt het gebruik van ADAS toegestaan in het rijexamen.

Waarom staat het CBR het gebruik van ADAS toe in het rijexamen?
De technologische ontwikkelingen bij voertuigen gaan snel. Zo beschikken steeds meer auto’s over ADAS. Daarom staat het CBR het gebruik van ADAS vanaf 1 januari 2016 toe in de rijexamens voor de auto.
Wat betekent het voor het rijexamen dat het gebruik van ADAS daarin wordt toegestaan?
Het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen is vrijwillig. Met het toestaan daarvan verandert het examen niet. De examinator beoordeelt de rijvaardigheid van de examenkandidaat en niet de werking van ondersteunende systemen.

Wordt het rijexamen gemakkelijker als het gebruik van ADAS daarin wordt toegestaan?
Met het gebruik van ADAS verandert de moeilijkheidsgraad van het rijexamen niet. De examinator beoordeelt de rijvaardigheid van de examenkandidaat en niet de werking van ondersteunende systemen.

Wat betekent het voor de rijopleiding dat het gebruik van ADAS in het rijexamen wordt toegestaan?
Door het toestaan van het gebruik van ADAS in het rijexamen krijgt de opleider de mogelijkheid om de leerling beter voor te bereiden op het gebruik van deze systemen in de praktijk.

Waarom blijft het verboden in het rijexamen om systemen te gebruiken die het rijden van de automobilist overnemen?
Een brede toepasbaarheid van gedeeltelijk en zelfs volledig geautomatiseerd rijden lijkt momenteel nog ver weg. Daarom wordt in het rijexamen nog niet toegestaan om systemen te gebruiken die de rijtaak van de bestuurder overnemen. Een kandidaat moet dus in staat zijn zelfstandig te rijden.Wel vinden er al proefnemingen plaats met zelfrijdende auto’s.

Hoe zijn de ervaringen met hulpsystemen die nu al worden toegestaan in het rijexamen?
De ervaringen met hulpsystemen die nu al worden toegestaan in het rijexamen maken duidelijk dat lang niet alle kandidaten hiermee goed overweg kunnen. Het blijft belangrijk dat kandidaten zelf actie kunnen ondernemen als dit soort systemen niet voldoen.
Voorbeelden:
*Automatische verlichting: Kandidaten moeten in staat zijn zelf het dimlicht in te schakelen als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij mist) of gevraagd wordt.
*Automatische ruitenwisser: Kandidaten moeten in staat zijn zelf de ruitenwisser in te schakelen als dit noodzakelijk is of gevraagd wordt.
*Parkeersensoren: Kandidaten moeten in staat zijn zelf de signalen op de juiste wijze interpreteren.
*Snelheid in de navigatie: Kandidaten moeten in staat zijn zelf de snelheid aan te passen aan de situatie ter plekke. Regelmatig komt de in het systeem aangegeven snelheid niet overeen met de ter plekke geldende snelheid. Adaptive cruise control zorgt automatisch voor een bepaalde afstand tot de voorganger. Stel dat een examenkandidaat dit systeem op de snelweg heeft ingesteld op 120 km per uur. Achter een vrachtwagen wordt de snelheid dan aangepast naar 80 km per uur. Als de kandidaat gaat uitvoegen en de vrachtwagen niet meer wordt gevolgd, neemt de snelheid weer toe naar 120 km per uur. De kandidaat moet nu zelf de snelheid aanpassen aan de situatie bij het uitvoegen.
* Dodehoekverklikker: Een kandidaat moet ondanks een dodehoekverklikker toch goed blijven kijken in de buitenspiegel. Systemen zijn immers niet onfeilbaar. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat motorrijders in 75% van de gevallen niet worden opgemerkt door een dodehoekverklikker.

Conclusie:
Natuurlijk is het fijn en heel nuttig om met nieuwe systemen te leren rijden. Maar denk dus niet dat dit je rijlessen en examen gemakkelijker maakt: Je MOET alles nog steeds ZELF KUNNEN regelen, en dit zal voorlopig niet veranderen.
Zeker niet zolang een groot deel van de (oudere) auto’s op de weg nog niet beschikken over deze systemen.
Terug naar de inhoud