Actuele Wijzigingen - LEonS Autorijschool

Ga naar de inhoud

Actuele Wijzigingen

Verkeer
12 Maart 2020  Aaanpassing maximum snelheid op snelwegen
Met ingang van 16  maart 2020 wordt de maximum snelheid in geheel Nederland:
  • Tussen 06.00 uur en 19.00 uur: 100 km/h (behalve bij de 80 km/h trajecten en sommige spitsstroken).
  • Tussen 19.00 uur en 06.00 uur: 100 km/h, 120 km/h of 130 km/h (verschilt per traject).
  • Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/h).
Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger ligt dan overdag, hebben veel verkeersborden een zogeheten tijdvenster. Zo’n tijdvenster geeft aan binnen welke uren de lagere snelheidslimiet geldt. Bijvoorbeeld: een limiet van 100 km/h met daaronder het tijdvenster 06.00 tot 19.00 uur betekent dat je in die periode 100 km/h mag rijden en na 19.00 uur de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/h geldt. Tenzij een dubbel bord aangeeft dat er tussen 19.00 tot 06.00 uur een lagere maximum snelheid van 120 km/h geldt.
Overdag (06.00 tot 19.00 uur) is de maximumsnelheid op de autosnelwegen overal in Nederland maximaal 100 km/h. Met uitzondering van de trajecten waar al een aangepaste limiet van 80 km/h geldt. In de avond en nacht blijft de maximumsnelheid hetzelfde als voorheen: 100, 120 of 130 km/h.


Actuele wijzigingen in het Regelement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990
Gewijzigde Regeling Verkeerslichten per 1 juli 2019
Aangezien deze regeling op een paar minimale wijzigingen in 2010 na al 20 jaar niet gewijzigd was, werd het tijd voor een aantal moderne aanpassingen.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

De onderliggende NEN-normen zijn geactualiseerd. Ook de overige voorschriften zijn waar nodig aangepast aan de huidige tijd en praktijk. Overbodige eisen zijn komen te vervallen. Verschillende begrippen zijn verduidelijkt, uitgebreid of juist specifieker gemaakt. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt een aantal redactionele wijzigingen door te voeren en onjuistheden te corrigeren.

Intergroen verkeerslicht:
Door de Regeling Verkeerslichten te laten voldoen aan actuele NEN-normen is het zogenaamde 'intergroen' weer toegestaan.
Een van de grootste ergernissen van automobilisten is onnodig wachten voor een rood verkeerslicht. Bij intergroen gaat het verkeerslicht vaker op groen, hoef je minder lang te wachten en zou de doorstroming beter worden. De verwachting is dat er daardoor ook minder vaak door rood wordt gereden, wat de veiligheid ten goede komt.
Maastrichts voetgangerslicht.
Deze oude opstelling van het verkeerslicht voor voetgangers is in de gewijzigde regeling weer toegestaan. Hierbij staat het verkeerslicht niet aan de overzijde van de weg, maar op dezelfde manier als bij andere verkeerslichten, aan de kant waar de oversteek begint. Daardoor ziet de voetganger na het begin van de oversteek niet meer het licht, dat voorheen als onprettig werd ervaren. Het voordeel is dat bij het verspringen op rood de oversteek ook volledig vrij is, zodat de lichten voor overig verkeer eerder op groen kunnen.
Naast de wijzigingen van de bestaande regels zijn er drie nieuwe onderwerpen opgenomen in deze regeling.
Rotondedoseerlicht.
Dit is een nieuwe manier van verkeersdosering bij rotondes en momenteel in opkomst. Bij deze verkeerslichten wordt de verkeerstoestroming gemeten, en de lichten werken alleen bij grote drukte.
Door eisen te stellen in deze regeling wordt het duidelijk hoe deze lichten geplaatst moeten worden.
Daarnaast worden in deze regeling nieuw opgenomen:
Akoestische signalen bij voetgangerslichten en bij gele knipperlichten bij openbaarvervoerbanen.
Voor visueel gehandicapten is akoestische signalering de verschijningsvorm van het verkeerslicht. Dit is reden dat deze eisen in de regeling een plaats hebben gevonden.

1 Juli 2017  Nederland heeft 14 nieuwe verkeersborden
De nieuwe borden zijn vooral bedoeld om meer duidelijkheid te bieden aan weggebruikers. Nu worden vaak in verschillende gemeenten nog diverse borden gebruikt voor identieke situaties, wat tot verwarring kan leiden. Met de nieuwe borden kunnen tram- of busbanen en de combinatie hiervan beter worden aangegeven. Vergelijkbare nieuwe borden zijn er voor rijbanen die alleen toegankelijk zijn voor tractors en vrachtwagens. Ook zijn er nieuwe borden die uitwijkplaatsen aangeven. Op smalle wegen kun je een uitwijkplaats gebruiken om tegenliggers makkelijker te laten passeren.
Nederland telt ongeveer 700.000 kleurenblinden. Voor sommige kleurenblinden zijn bepaalde verkeersborden niet duidelijk omdat de kleuren niet te onderscheiden zijn. De verkeersborden waarop rode elementen in een blauw vlak worden weergegeven lijken voor hen te bestaan uit één vlak van dezelfde kleur. Een contrasterende witte bies tussen de verschillende kleuren verhelpt dit probleem en maakt het bord beter herkenbaar voor kleurenblinden.

Vanaf 29 augustus 2012 kunnen wegbeheerders verkeersborden voorzien van een dunne witte rand zodat ook kleurenblinden de borden beter kunnen begrijpen en de borden voor iedereen beter opvallen.

Ook alle rode verkeersborden kunnen aan de omtrek worden voorzien van een reflecterende witte bies. Met deze bies vallen deze borden voor kleurenblinden beter op tegen een groene of donkere achtergrond en voor iedereen in het donker. Blauwe borden zijn al voorzien van een witte omtrekbies.

De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
Terug naar de inhoud